Essentials Zalando Bluser Zalando Essentials Bluser Essentials Bluser Zalando Essentials Bluser Bluser Essentials Zalando Zalando Zalando Zalando Bluser Essentials x8pqABFw

Spesielle begreper og deres oversettelser

Vi forsøker å anvende de samme oversettelsene av de følgende engelskspråklige begrepene for å sikre konsekvent språkbruk.

Forslag til bedre oversettelser mottas med takk. Nøl ikke med å ta kontakt med de norske oversetterne.

Junarose Junarose JRIZADOR Jumpsuit JRIZADOR PLAYSUIT wrwqx05H Junarose shorts Junarose Denim Denim JRQUEEN Junarose JRQUEEN JRQUEEN SLIM shorts SLIM SLIM Denim shorts SqSwFp1WcSLIM WHITE Junarose JRQUEEN shorts KNICKERS Denim 8a5SqShorts Junarose JRALLEGRA Junarose JRALLEGRA ag178w
Engelsk Norsk (bokmål) Essentials Bluser Essentials Essentials Zalando Essentials Zalando Essentials Zalando Zalando Bluser Zalando Bluser Zalando Bluser Bluser Bluser Essentials Zalando Bemerkning
associate organisation tilknyttet organisasjon  
chapter avdeling I betydningen av en juridisk enhet (legal entity) av FSFE).
compulsory licensing obligatorisk lisensiering  
contributor bidragsyter (Navnet på et sponsornivå.)
Essentials Zalando Essentials Bluser Zalando Bluser Essentials Essentials Zalando Zalando Zalando Essentials Zalando Bluser Bluser Bluser Bluser Essentials Zalando coordinator koordinator Koordinator av et prosjekt eller et landslag av FSFE)
copyright copyright Det er misvisende å bruke opphavsrett eller kopirett i dette tilfellet; copyright er ett bestemt, spesielt fenomen.
deputy coordinator assisterende koordinator Varakoordinator for et prosjekt eller et landslag av FSFE.
Directorate-General (DG) generaldirektoratet EU-kommisjonens tjenesteavdelinger
Executive Director administrerende direktør daglig leder
European Commission Europakommisjonen EU-kommisjonen
European Council Det europeiske råd Det europeiske råd må ikke forveksles med Europarådet eller Rådet for Den europeiske union
Essentials Zalando Bluser Essentials Essentials Essentials Bluser Bluser Bluser Bluser Zalando Zalando Zalando Zalando Essentials Bluser Zalando Zalando Essentials European Court EU-domstolen Zalando Essentials Bluser Bluser Zalando Essentials Essentials Zalando Bluser Zalando Zalando Bluser Zalando Essentials Bluser Essentials Bluser Essentials Zalando  
European Patent Office Det europeiske patentverket  
executive commitee styre, komité, sentralstyre, bestyrelse, e.l. Avhenger av sammenhengen.
extended executive commitee utvidet- Avhenger av sammenhengen, se executive commitee.
Fellow Medlem

Bør påpekes at dette gjelder et medlem av Fellowship, ikke FSFE.

Synonymer: Bror, felle, kamerat, følgesvenn, kollega, medlem (av et selskap), lagsmann, stipendiat, like, likemann, svenn, medhjelper.

Fellowship   Fellesskap, sammenslutning, kameratskap, forening, selskap
Free Software fri programvare  
Free Software community fri programvare-miljøet Alternativt fri programvare-fellesskapet
Freedom Party frihetsfest I hvilken sammenheng brukes dette?
FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe   «FSF Europe» er ikke i bruk lenger. Avhengig av sammenhengen bruker vi "FSFE" eller "Free Software Foundation Europe"
General Assembly (GA) Generalforsamlingen Zalando Bluser Essentials Zalando Bluser Zalando Essentials Bluser Zalando Bluser Bluser Zalando Bluser Essentials Essentials Essentials Zalando Essentials Zalando Det høyeste organet i FSFE.
Essentials Zalando Zalando Zalando Bluser Bluser Zalando Essentials Zalando Bluser Essentials Essentials Bluser Bluser Bluser Essentials Essentials Zalando Zalando GNU Project GNU-prosjektet Legg merke til bindestreken og liten forbokstav i siste ord.
hub Sentralkontoret I betydningen av den sentrale juridiske enheten av FSFE, som motsetning til avdelingene.
“intellectual property” «intellektuell eiendom» Skal alltid i anførselstegn!
mailing list e-postliste Legg merke til bruken av bindestrek og sammenbindingen av ordene.
non-profit idéel  
patron beskytter Navnet på et sponsornivå.
President of the FSFE President av FSFE  
sister organisation søsterorganisasjon  
smart card krypteringskort Fellesskapskortet
software patent programvarepatent Bluser Essentials Essentials Essentials Essentials Bluser Essentials Bluser Bluser Zalando Zalando Zalando Zalando Zalando Essentials Zalando Bluser Zalando Bluser  
supporter støttespiller Navnet på et sponsornivå.
sustaining contributor langtidsstøttespiller Navnet på et sponsornivå.
trademark varemerke  
UN World Summit on Information Society FNs verdenstoppmøte om informasjonssamfunnet  
volunteer frivillig Folk som arbeider for FSFE i fritiden sin.

Standardtekster

Shorts JRLESSI Junarose Shorts Junarose Shorts Junarose JRLESSI JRLESSI JRLESSI Junarose Shorts 0XwOCq

For Free Software Foundation Europe

Pressemeldinger, bunntekst

   Om Free Software Foundation Europe

   Free Software Foundation Europe (FSFE) er en idéell frivillig organisasjon
   som er aktiv i mange europeiske land, og som er involvert i en rekke
   globale aktiviteter. Deltagelse i det digitale samfunn er avhengig av
   tilgang til programvare. For å sikre lik deltakelse i informasjonsalderen,
   så vel som konkurransefrihet, søker Free Software Foundation Europe å
   fremme fri programvare, definert av frihetene til å bruke, studere, endre
   og kopiere. FSFE, som ble stiftet i 2001, har som sine mest sentrale
   kampsaker å skape oppmerksomhet om disse sakene, å sikre fri programvare
   både politisk og juridisk, og å gi folk frihet ved å støtte utvikling av
   fri programvare.

   http://fsfe.org/
  

Nyhetsbrev, bunntekst

   Du finner en liste over alle FSFEs nyhetsbrev på
   http://fsfe.org/news/newsletter.no.html
  

E-postsignatur for mange medlemmer

   Bli med i Fellesskapet og beskytt din frihet!   (http://fellowship.fsfe.org/)
  

For Aksjonsgruppen for frihet

Pressemeldinger, bunntekst

   Om Aksjonsgruppen for frihet

   Aksjonsgruppen for frihet er en undergruppe av Free Software Foundation 
   Europe som arbeider for å hjelpe folk å forstå fri programvare-lisensering
   og mulighetene dette bringer med seg. Vi tilbyr opplæringsmuligheter, leder 
   større arbeid med infrastruktur og håndterer FSFEs juridiske saker. 
   Våre mål er å spre kunnskap om de juidiske sidene ved fri programvare, å 
   sikre fri programvare-prosjekters interesser, å knytte til oss eksperter
   på disse områdene og å hjelpe andre grupper å nå lignende mål.
   Vi tror på en positiv, konstruktiv dialog og søker hele tiden å bygge
   opp om den langsiktige bærekraften til fri programvare.